เกร็ดความรู้เกี่ยวกับวีซ่า F1

– ระยะเวลาวีซ่าสูงสุดคือ 5 ปี

– ระยะเวลาของวีซ่าที่จะได้ ขึ้นอยู่กับสถานทูตพิจจารณาจาก หลักฐานเเละการสัมภาษณ์ ขั้นต่ำที่ได้จะคลอบคลุมระยะที่เราลงเรียน สูงสุดไม่เกิน 5 ปี เช่น ลงคอร์สเรียน 6 เดือน วีซ่าที่ได้ คือ 6 เดือน – 5 ปี

– ถ้าอยู่ที่อเมริกาแล้ววีซ่าหมด สามารถลงคอร์สต่อได้เรื่อยๆ โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่เมื่อใดที่กลับมาเมืองไทย แล้วจะไปใหม่ ต้องขอใหม่

– ถ้าได้วีซ่าระยะยาว เเล้วกลับมาไทยเกิน 5 เดือน โดยที่ไม่มีการต่อคอร์ส วีซ่าจะถือว่าหมดอายุ เช่น จะไปเรียน 3 เดือน เเต่ได้วีซ่ามา 5 ปี พอครบ 3 เดือน เเล้วกลับมาไทย 1 ปีผ่านไปอยากกลับไปเรียนใหม่ วีซ่ายังไม่หมดอายุ แต่ต้องทำเรื่องใหม่ทั้งหมด เพราะ กลับมาเกิน 5 เดือน วีซ่าหมดอายุโดยอัตโนมัติ ไม่เหมือนวีซ่าท่องเที่ยว 10 ปี ที่จะไปเมื่อไหร่ก็ได้ จนกว่าจะหมดอายุ

Students Away from Classes More Than Five Months
Students in or outside the USA, who have been away from classes for more than five months, will likely need a new visa to enter the USA”

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าได้ที่

http://www.h1base.com/content/f1visa

Related Blogs