Access Language Centre

head

เรียนภาษา Access Language Centre

ศูนย์ภาษา Access เป็นหนึ่งในศูนย์ภาษาที่สร้างสรรค์และมีชีวิตชีวาที่สุดในซิดนีย์ ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2540 Access Language Center ภูมิใจนำเสนอหลักสูตรคุณภาพที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของนักเรียนของเรา ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมืออันล้ำค่าในสถานการณ์ปัจจุบัน สำหรับการติดต่อระหว่างประเทศในปัจจุบัน ไม่ว่าความปรารถนาของคุณคือการพัฒนาทักษะในการสนทนาการบรรลุความสามารถระดับหนึ่งการเตรียมตัวสำหรับการสอบพิเศษการเข้ามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยหรือได้รับประสบการณ์ในการทำงานคุณ คุณจะพบกับโปรแกรมสำหรับทุกคนที่ Access Language Center

โปรโมชั่น 25% off tuition fee

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)*
Sydney
General English  (20 ชั่วโมง / สัปดาห์) 3 เดือน 77,085
6 เดือน 152,334
12 เดือน 302,832

สถานที่ตั้ง

Blog Attachment

Related Blogs

Error 404 - Page not found!

Error 404 - Not Found

The requested file or directory was not found!

This may be due to the following reasons:-

  1. The page or directory has recently been moved or renamed.

  2. The page or directory is temporarily not avaliable.

  3. The address to this content may not be correct, please check the address and try again.

  4. Try using the browser's back button and try a different link.

If you believe you are getting this error message by mistake, please contact the website administrator.

 

Error message generated by Apache & ZPanel Hosting Panel.

Powered by ZPanel - Taking hosting to the next level.