MILNER SCHOOL OF ENGLISH WIMBLEDON

Milner School ได้รับการรับรองโดย British Council และเป็นสมาชิกของ English UK โรงเรียนเป็นที่รู้จักในการมีสภาพแวดล้อมที่เป็นกันเอง การสอนภาษาอังกฤษอยา่ งมืออาชีพ และความคุ้มค่าของค่าเรียน ครอบครัว Milner ซงึ่ เป็นเจ้าของโรงเรียนมีประสบการณ์การดูแลและบริหารงานโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษทัง้ ในอังกฤษและออสเตรเลียมากว่า 30 ปี

ชั้นเรียนสำหรับทุกระดับภาษาอังกฤษ
ทางโรงเรียนมีชั้นเรียนตั้งแต่ระดับ Elementary จนถึง Advanced หลากหลายหลักสูตรให้เลือก ได้แก่ General English (6 ระดับ) , Cambridge Examinations, IELTS, Academic Year Programme และ Private tuition คาบเรียนละ 60 นาที (ไม่ใช่ 45 นาทีเหมือนโรงเรียนอื่นทั่วไป) ในชั้นเรียนมีนักเรียนสูงสุด 12 คน และเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ นอกจากนี้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าร่วมคอร์สสอนการออกเสียงให้เหมือนเจ้าของภาษา (Pronounciation Course) ซึ่ง โรงเรียนจัดขึ้นทุกสัปดาห์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


เพื่อนเรียนหลากหลายเชื้อชาติ
ชั้นเรียนที่ Milner School มีนักเรียนจากหลากหลายเชื้อชาติ เรามีนักเรียนจากทั่วโลก เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น ยุโรปตะวันออกและตะวันตก อเมริกากลางและอเมริกาใต้ ความหลากหลายที่จะช่วยให้นักเรียนสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นและได้พบเจอเพื่อนใหม่ๆมากมาย

ทำไมควรเลือกวิมเบิลดัน

เมืองที่มีชีวิตชีวา: วิมเบิลดันเป็นเมืองที่คนหนุ่มสาวนิยม เนื่องจาก มีทัง้ ร้านอาหารน่ารักๆ ผับต้นตาหรับ บาร์สมัยใหม่ โรงภาพยนต์ ช้อปปิ ้งและโรงละคร ป่ าตามธรรมชาติที่มีพืน้ ที่ถึง 500 เฮกเตอร์: วิมเบิลดันเหมาะสาหรับผู้ที่ชอบกีฬากลางแจ้ง เช่น ขี่ม้า กอล์ฟ เดิน และ เทนนิส เมืองแห่งเทนนิส: All England Lawn Tennis Club สถานที่จัดการแข่งขันวิมเบิลดัน แชมเปี ้ยนชิบ อยู่เพียงไมกี่นาทีจากใจกลางวิลเบิลดัน สามารถเดินทางได้โดยรถเมล์ พักอาศัยกับโฮสต์ชาวอังกฤษ: โอสต์ที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้สาหรับนักเรียนล้วนแล้วแต่ผ่านการรับรองมาตราฐานโดยการดูแล เยี่ยมเยียนและตรวจตราโดยโรงเรียน บ้านเหล่านีจ้ ะอยู่ในวิลเบิลดันหรือบริเวณใกล้เคียง ทาให้นักเรียนสามารถเดินมาเรียนได้ ช่วยประหยัดค่ารถให้นักเรียน การขนส่งมวลชนยอดเยี่ยม: นักเรียนสามารถเดินทางจากวิลเบิลดันไปยังใจกลางลอนดอนโดยรถไฟ รถไฟใต้ดิน รถบัส และ แทร

Location

โรงเรียนตั้ง อยู่ที่ใจกลางวิมเบิลดัน ซงึ่ เป็นย่านที่อยู่อาศัยที่สงบและปลอดภัย สามารถเดินทางโดยรถไฟถึงใจกลางลอนดอนได้ภายใน 20 นาที และสามารถเดินทางโรงเรียนไปยังสถานีรถไฟใต้ดินได้ใน 8 นาที
 

สิ่งอำนวยควำมสะดวกและกิจกรรมพิเศษ

สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนประกอบด้วย ห้องคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายฟรีครอบคลุมทัง้ โรงเรียน ห้องสมุดและ self-access centre ห้องสังสรรค์สาหรับนักเรียนและโรงอาหารที่กว้างขวาง นักเรียนทุกคนจะได้รับสิทธิการเป็นสมาชิกสโมสรออกกาลังกายของเมือง (Wimbledon Leisure Centre) มีทัง้ สระว่ายนา้ ห้องออกกาลังกายและชัน้ เรียนออกกาลังกายให้นักเรียนใช้ได้ฟรี เราส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษที่หลากหลายของทางโรงเรียน มีกิจกรรมมากมายของทางโรงเรียนที่ฟรีหรือราคาประหยัดมาก นักเรียนทุกคนจะได้เข้ารับเป็นสมาชกิ ของห้องสมุดวิมเบิลดัน และได้รับบัตรนักเรียนฟรีซงึ่ นาไปใช้เป็นส่วนลดได้มากมาย

หลักสูตร และ การคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับคอร์ส เรียนภาษา

Comments

comments