วิธีการ สั่งบัตร ประกันสุขภาพ Allianz

1

น้องๆทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ นะครับ

วิธีสั่งบัตรปกันสุขภาพ

  • ทำการ Create user โดนการใส่ Policy number , Last name เเละวันเดือนปีเกิด

  • เสร็จเเล้ว เข้าไป Confirm ใน email

  • หลังจาก confirm email เเล้ว เข้าไปที่เวปเดิม https://allianzassistancehealth.com.au/en/

เเล้ว ทำการ Login หลังจากนั้น ให้ Update ข้อมูลที่ อยู่ปัจจุบันที่ ออสเตรเลีย เพื่อทำการ ส่งบัตรปะกัน

  • หลังจาก Update ที่อยู่เรียบร้อย ไปที่ Order a membership card เเล้ว กด Order new membership card

Blog Attachment

Related Blogs

Error 404 - Page not found!

Error 404 - Not Found

The requested file or directory was not found!

This may be due to the following reasons:-

  1. The page or directory has recently been moved or renamed.

  2. The page or directory is temporarily not avaliable.

  3. The address to this content may not be correct, please check the address and try again.

  4. Try using the browser's back button and try a different link.

If you believe you are getting this error message by mistake, please contact the website administrator.

 

Error message generated by Apache & ZPanel Hosting Panel.

Powered by ZPanel - Taking hosting to the next level.