วิธีการ สั่งบัตร ประกันสุขภาพ Allianz

1

น้องๆทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ นะครับ

วิธีสั่งบัตรปกันสุขภาพ

  • ทำการ Create user โดนการใส่ Policy number , Last name เเละวันเดือนปีเกิด

  • เสร็จเเล้ว เข้าไป Confirm ใน email

  • หลังจาก confirm email เเล้ว เข้าไปที่เวปเดิม https://allianzassistancehealth.com.au/en/

เเล้ว ทำการ Login หลังจากนั้น ให้ Update ข้อมูลที่ อยู่ปัจจุบันที่ ออสเตรเลีย เพื่อทำการ ส่งบัตรปะกัน

  • หลังจาก Update ที่อยู่เรียบร้อย ไปที่ Order a membership card เเล้ว กด Order new membership card

Blog Attachment

Related Blogs