ขั้นตอนการจองคิว วีซ่าอเมริกา

1

ขั้นตอนการจองคิว วีซ่าอเมริกา

1
  1. เข้าไปสมัคร user ที่เวป http://www.ustraveldocs.com
1

2. เลือกผู้ใช้ใหม่

1

3. กรอก้อมูลให้ครบถ้วน

*** ถ้าเคยใช้อีเมลในการมัครเเล้ว ระบบ จะเตือน เเล้วสมัครไม่ได้

1

4. เลือกไปที่ การมัครขอวีซ่าใหม่/นัดสัมภาษณ์ วีซ่า

1

5. เลือกประเภทวี ว่า ถ้าวีซ่า นักเรียน หรือ ท่องเที่ยว เลือกวีซ่า ชั่วคราว

1

6. เลือกสถานที่สัมภาษณ์ โดนจะมีให้เลือก 2 ที่ คือ กรุงทพ เเละ เชียงใหม่

1

7. เลือกประเภท วีซ่า

*** ถ้าวีซ่าท่องเที่ยวให้เลือก วีซ่า อื่นๆ เเล้วเลือก วีซ่าท่องเที่ยว – VISITOR FOR BUSINESS AND PLEASURE

ถ้านักเรียน ให้เลือก นักเรียน เเล้วเลือก F-1 -Academic or language studies

1

8. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยวันที่ ที่ตรงลูกศรชี้ จะเป็นคิวที่เร็วที่สุดที่สามารถ จองได้

1

9. สามารถ เพิ่ม พ่อเเม่ พี่น้อง เผื่อจองคิวพร้อมกันได้ กด เพิ่มเเล้วกรอกข้อมูล

สำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 14 ปี ท่านมีคุณสมบัติเหล่านี้หรือไม่ หรือ อายุมากกว่า 80 ปี

บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฏหมายของท่านมีวีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐฯที่ยังไม่หมดอายุ

บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฏหมายของท่านไม่ได้เป็นผู้มีถิ่นฐานถาวรในสหรัฐฯ (ผู้ถือกรีนการ์ด)

“ท่านมีคุณสมบัติในการสมัครวีซ่าสหรัฐฯผ่านทางไปรษณีย์ได้โดยไม่ต้องมาเข้า รับการสัมภาษณ์ ”

1

10. เลือกวีซ่าการส่ง Passport จะมีส่งไปรษีย์ หรือ ไปรับเอง ที่ไปรษีย์

1

11. ชำระเงิน เลือก Electronic Funds Transfer (EFT) จะได้ รหัส reference

1

12. จะเห็นเลข reference เเล้ว กด “ที่นี่”

1

13. กรอกข้อมูล ให้ครบถ้วนเเล้วนำไปจ่ายที่ ธนาคาร กรุงศรี

*** หลังจากชำระ จะสามารถ จองคิวได้ ในวันทำการถัดไป หลัง บ่ายโมง

Blog Attachment

Related Blogs

Error 404 - Page not found!

Error 404 - Not Found

The requested file or directory was not found!

This may be due to the following reasons:-

  1. The page or directory has recently been moved or renamed.

  2. The page or directory is temporarily not avaliable.

  3. The address to this content may not be correct, please check the address and try again.

  4. Try using the browser's back button and try a different link.

If you believe you are getting this error message by mistake, please contact the website administrator.

 

Error message generated by Apache & ZPanel Hosting Panel.

Powered by ZPanel - Taking hosting to the next level.