จำนวนการออกวีซ่าให้นักเรียนต่างชาติ อเมริกา (F1 visa) ลดลง 17%