What is Work and Travel ?

โครงการ Work and Travel USA เปิดโอกาสให้นิสิต, นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 และระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1 ผู้ที่ต้องการใช้เวลาในช่วง Summer ให้เป็นประโยชน์ โดยการทำงาน และท่องเที่ยวในแต่ละรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 3-4 เดือน เช่น โรงแรม, รีสอร์ท, สวนสนุก, สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อหาประสบการณ์, แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ ผู้เข้าร่วมโครงการจากทั่วโลก, พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนอัตราเฉลี่ย 6-10 us$ /hr และยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐ อเมริกา ต่อได้อีก 30 วัน โครงการ Work & Travel USA ได้รับการสนับสนุนและควบคุมโดย United Department of State (DOS) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีหน้าที่ดูแลด้านโครง การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย
2. มีอายุระหว่าง 18 – 28 ปี
3. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่ 1 – 4 หรือ ในระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1-2 ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเท่านั้น
4. มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
5. มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เป็นอย่างดี มีความพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ
6. มีความพร้อมที่จะฝึกงานด้านการบริการมีความอดทนที่จะทำงานหนัก มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ขั้นตอนการสมัคร

1. Download ใบสมัคร
2. กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย เเล้วส่งกลับมาที่ edupluz@hotmail.com หรือนำมาส่งที่ office พร้อมค่าสมัคร 350 บาท
3. เอกสารประกอบการสมัคร
- Passport
- หนังสือรับรองสถานะภาพนักศึกษา
- ทรานสคริป

การชำระเงิน ธนาคาร ไทยพานิชย์ (สาขาหมู่บ้านธนินธร)
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วน อีดู พลัส เลขที่บัญชี 110-224285-5
*** เมื่อชำระเงินเรียบร้อยเเล้ว scan ใบเสร็จ ส่งมาที่ edupluz@hotmail.com/

Comments

comments