เรียนภาษา Wisconsin , Wisconsin Dell

WELSI (Wisconsin Esl Insititue) ก่อตั้งขึ้นในปี 1981 ทีเมือง Madison รัฐ Wisconsin สถาบันแห่งนี้เปิดสอน วิชาภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่ 2 , 8 ระดับ สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือสูงกว่านั้นในสหรัฐอเมริกา หรือ เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับงานในสายอาชีพ หรือศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเอง
ตัวอย่างการคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับคอร์ส เรียนภาษา
1. เรียนคอร์ส 6 เดือน ค่าเรียน ($2,195/8 weeks) = 2195$x3 = 6,585$(197,550 B)
2. ค่าใบสมัคร 100$ = 3,000B
3. ค่าโอนเงิน 1,350B
4. ค่า Sevis Fee 200$ = 6,000B
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่า = 5,500 B
6. ค่า Air Mail 100$ = 3,000 B

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดคอร์ส เรียนภาษา 6 เดือน = 216,400B

การจ่ายเงินเเบ่งออกเป็น 2 งวด
1. ค่าเอกสารต่างๆเพื่อนำไปขอวีซ่า คือ ข้อ 2-6 = 18,850 B
2. หลังผ่านวีซ่าเเล้ว ค่อยจ่ายค่า เรียนภาษา 142,560 B

**** เราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม ราคาเท่าน้องสมัครเอง
เวปไซท์โรงเรียน www.zoni.com
ต้องการสอบถามรึขอข้อมูล comment ข้างล่างได้เลยนะครับ

Comments

comments