Education and Training International (ETI) ได้รับมการอนุมัติจากรัฐบาลออสเตรเลีย ให้นำเสนอ คอร์ส SVP ที่ทำให้นักเรียน สามารถดำเนินการวีซ่าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
คอร์ส SVP จัดไว้สำหรับคอร์ส
Advanced Diploma courses​​
TAFE to University packaging
คอร์ส SVP ไม่ได้ทำได้ทุกสถาบัน จะต้องเแป็นสถาบันที่ได้รับคัดเลือกเท่านั้น

ข้อดีของคอร์ส SVP คือ
1. เป็นคอร์สที่ได้วีซ่าระยะยาว 3-4 ปี
2. ตอนยื่นวีซ่า ไม่จำเป็นต้องยื่นสเตทเม้น ให้สถานทูตออสเตรเลีย!!!!
3. วีซ่าผ่านง่ายขึ้นเนื่องจาก เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล
4. วีซ่ารวดเร็วขึ้น
5. ค่าเรียนผ่อนจ่ายได้

ตัวอย่างรายชื่อ โรงเรียน ที่สามารถสมัคร คอร์ส SVP ได้
1. UIT
2. SSBT
3. Strathfield
4. Holmes Institute
5. Academies
6. Ozford College
ดูรายชื่อ สถาบันเพิ่มเติมได้ที่ https://www.comlaw.gov.au/Details/F2015L00537

ตัวอย่างค่าใช้จ่าย

Comments

comments

Comments

comments