เป็นโรงเรียนเอกชนที่ตั้้งอยู่ใจกลางเมือง Saint Paul ในรัฐ Minnesota ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2003 โดยถือว่าเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกที่อยู่ภายใต้การดูแลแห่งแรกขอองค์กร Nacel Open Door, Inc (ซึ่งเป็นองค์กรทุนที่ไม่หวังผลกำไร Non-Profit Organizationซึ่งดำเนินการจัดสอบและมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในประเทศต่างๆ เพื่อเข้าร่วมในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา) ก่อตั้งแต่ปี 2500 หรือ (ค.ศ. 1957) เซนต์พอลได้รับการรับรองมาตรฐาน จาก The North Central Association of Colleges and Schools (NCA) ให้เป็นโรงเรียนในระดับเตรียมอุดมศึกษา

เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นเกรด 9 - เกรด 12 โดยใช้หลักสูตรการการเรียนการสอนแบบระบบนานาชาติที่มุ่งเน้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนในสังคมยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ความสำคัญแก่ผู้เรียนเป็นหลัก

Comments

comments