เรียนภาษาที่ นิวยอร์ก ไม่แพง อย่างที่คิด

Get in touch with us

ทาง Edupluz มีบริการจัดหาบ้านพักราคาถูกให้ด้วยนะครับ ประมาณ 500-600$/เดือน ดูรูปตัวอย่างด้านล่าง นะครับ

รูปนักเรียน Edupluz @ Nerw York


เอกสารอเมริกา
1. จดหมายตอบรับจากสถานศึกษา หรือ ที่เรียกว่า I-20 พี่เตรียมให้
2. ใบเสร็จแสดงว่า จ่ายค่า SEVIS -901 แล้ว จำนวน 200 US$ พี่เตรียมให้
3. ใบเสร็จจากไปรษณีย์แสดงว่า จ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าสหรัฐเมริกาแล้ว พี่เตรียมให้
4. รูปถ่าย จำนวน 1 ใบ ขนาด 2 นิ้ว คูณ 2 นิ้ว พื้นด้านหลังเป็นสีขาว เห็นใบหูทั้ง 2 ข้าง
5. transcript แสดงผลการเรียน
6. หนังสือเดินทาง
7. เอกสาร ds-160 พี่เตรียมให้ เเต่เราต้องเข้าไปกรอกข้อมูลตามลิงค์นี้ http://flynowvisa.com/visa-register/
8. ถ้าผู้ยื่นขอวีซ่าเคยทำงานมาแล้ว ต้องมีจดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่งงานที่ทำ เงินเดือนที่ได้รับ และ วันเรกที่เริ่มเข้าทำงาน
9. กรณีผู้เป็น sponsor sponsor ยื่นจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคารที่ sponsor มีบีญชีเงินฝาก
10. ถ้า sponsor เป็นเจ้าของธุรกิจ เตรียมนำใบจดทะเบียนการค้าไปแสดงให้กงสุลดู แต้ถ้า sponsor เป็นลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน sponsor ควรมีจดหมายรับรองการทำงานไปแสดงให้กงสุลดูด
11. หนังสือรับรองการจบการศึกษา

ติดต่อสอบถาม Edupluz - 0865004707

Comments

comments