เรียนภาษาที่ เพิร์ธ Navitas

Our English language school in Perth is located in the lively multicultural suburb of Northbridge, less than 1km from the city centre.
Perth is the most remote, yet fastest growing capital city in the world and offers great employment opportunities.
Get in touch
Navitas English Perth 211 Newcastle Street Northbridge, WA 6003
Phone: +61 8 6330 1600
Email: english@navitas.com

ราคาค่า เรียนภาษา
ตัวอย่างการคำนวน ค่าใช้จ่าย
1. เรียนคอร์ส 6 เดือน ค่าเรียน ($268/week) = 268$x24 = 6,432$(212,256B)
2. ค่าใบสมัคร 220$ = 7,260B
3. ค่าโอนเงิน 1,350B
4. ค่าบริการ VFS = 600B
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่า = 17,850B

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดคอร์ส เรียนภาษา 6 เดือน = 239,316B

**** เราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม ราคาเท่าน้องสมัครเอง

เวปไซท์โรงเรียน http://navitasenglish.com/study-english-in-perth

ต้องการสอบถามรึขอข้อมูล comment ข้างล่างได้เลยนะครับ

Comments

comments