เรียนภาษา นิวยอร์ก
ค่าใช้จ่ายข้างบน รวมทุกอย่างเเล้ว ไม่ว่าจะเป็น ค่าเรียน , ค่าวีซ่า , ตั๋วเครื่องบิน , ค่าที่พัก ยกเว้น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ที่ยังไม่รวม โดยสามารถเลือก โรงเรียนได้ 4 โรงเรียน ดังต่อไปนี้
1. Zoni (www.zoni.com)
2. ILSC (www.ilsc.com)
3. Manhattan School (www.manhattanlanguage.com)
4. NYLC (www.nylanguagecenter.com)
เรียนภาษา ซานฟราน
ค่าใช้จ่ายข้างบน รวมทุกอย่างเเล้ว ไม่ว่าจะเป็น ค่าเรียน , ค่าวีซ่า , ตั๋วเครื่องบิน , ค่าที่พัก ยกเว้น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ที่ยังไม่รวม โดยสามารถเลือก โรงเรียนได้ 2 โรงเรียน ดังต่อไปนี้
1. Intrax (www.intrax.edu)
2. ILSC (www.ilsc.com)
เรียนภาษา เอลเอ
ค่าใช้จ่ายข้างบน รวมทุกอย่างเเล้ว ไม่ว่าจะเป็น ค่าเรียน , ค่าวีซ่า , ตั๋วเครื่องบิน , ค่าที่พัก ยกเว้น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ที่ยังไม่รวม โดยสามารถเลือก โรงเรียนได้ 2 โรงเรียน ดังต่อไปนี้
1. Poly (www.polylanguage.edu)
2. Language System (www.languagesystems.com)

Comments

comments

Comments

comments